معافیت مالیاتی ارزش افزوده خدمات داخلی که ارزآوری برای کشور دارد

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:من خدماتی در داخل کشور ارائه می‌دهم که ارزآوری برای کشور دارد، معافیت مالیاتی دارم؟

پاسخ مختصر:

چنانچه شما:
1. مقیم ایران هستید.
2. خدمات ارائه می‌کنید.
در صورتی که به هرشکلی ارز وارد کشور نمایید به مانند صادرکنندگان، معاف از پرداخت مالیات و عوارض خواهید بود.
نکته: مهم نیست که خدمات شما در کجا ارائه می‌شود، مهم این است که ارز وارد کشور می‌شود یا خیر. اگر ارز وارد کشور بشود، شما مانند صادرکنندگان محسوب شده و معاف از مالیات خواهید شد.

منبع

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

ماده۱۰‌- موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:
تبصره۳- خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه می­شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می‌گردد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.