10 درصد مالیات اینتا کد گندم انواع غلات-واردات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)10 درصد مالیات اینتا کد گندم انواع غلات-واردات
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل

اینتا کد گندم

اینتا کد مالیاتی برای ساماندهی و افزایش دقت طبقه بندی فعالیت های اقتصادی اختصاص داده شده است . اینتاکد یک عددی هست 7 رقمی که این عدد در سیستم مالیاتی برای یک کالا یا خدمت تعریف میشه. برای مثال اینتاکد اینتا کد گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات-واردات 2010016 عدد هست  که پس از ثبت نام در سایت مالیات باید نسبت به اضافه کردن کد اینتا خود جهت تکمیل پرونده خود در سازمان اداره و مالیات اقدام کنید.

اینتا کد گندم

اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات-واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه شماره ای است؟

1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه گندم، جو، ذرت و سایر انواع غلات-واردات به ترتیب 9/6 و 12/48 بوده و عدد اینتاکد آن 2010016 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/