اصطلاحات مهم در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: پایانه فروشگاهی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیاصطلاحات مهم در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: پایانه فروشگاهی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
زیر مجموعه های پایانه فروشگاهی را نام ببرید؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.