مزایای صدور صورتحساب الکترونیکی برای مودیان مشمول جرائم ماده 169

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیمزایای صدور صورتحساب الکترونیکی برای مودیان مشمول جرائم ماده 169
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
مزایای صدور صورتحساب الکترونیکی برای مودیان مشمول جرائم ماده 169 چیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
تفویض اختیار بخشودگی تا ۱۰۰ درصدی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم برای سال های ۱۳۹۵ و بعد و نیز بخشودگی جرائم قابل بخشش ناشی از مطالبه مالیات و عوارض بر مبنای تراکنش های بانکی ...