اصطلاحات مهم در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: صورتحساب الکترونیکی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیاصطلاحات مهم در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: صورتحساب الکترونیکی
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی چگونه مشخص می شوند؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
صورتحساب الکترونیکی صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.