اصطلاحات مهم در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: حافظه مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیاصطلاحات مهم در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: حافظه مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
حافظه مالیاتی چه نوع حافظه ای است؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود.