1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"در شرایطی که فرد سابقه پرداخت ۷۲۰روز بیمه داشته باشد،سن فرزند کمتر از۱۸سال و یا در حال تحصیل باشه یا در اثر بیماری و طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار کردن نباشد؛و اگر اگر طلاق گرفته اسم فرزند در شناسنامه باشد و لزومی به حضانت و تکفل نیست. همچنین به زن و شوهران کارمند حق اولاد تعلق میگیرد. "