اینتاکد انواع احشام و دام خوراکی(زنده)-واردات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع احشام و دام خوراکی(زنده)-واردات
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع احشام و دام خوراکی(زنده)-واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع احشام و دام خوراکی(زنده)-واردات به ترتیب 11/2 و 14/56 بوده و عدد اینتاکد آن 2010186 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/