اینتاکد انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و واردات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و واردات
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟