اینتاکد انواع یخ - خرده فروشی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع یخ – خرده فروشی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع یخ - خرده فروشی در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟