اینتاکد انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-صادرات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-صادرات
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-صادرات به ترتیب 3/5 و 4/55 بوده و عدد اینتاکد آن 2050065 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/