اینتاکد انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-عمده فروشی (وارداتی)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-عمده فروشی (وارداتی)
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-عمده فروشی (وارداتی) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-عمده فروشی (وارداتی) به ترتیب 5 و 6/5 بوده و عدد اینتاکد آن 2050062 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/