اینتاکد انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-واردات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-واردات
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟