اینتاکد انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ... -واردات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و … -واردات
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ... -واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ... -واردات به ترتیب 12 و 15/6 بوده و عدد اینتاکد آن 2010036 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/