اینتاکد انواع شمع روشنایی-صادرات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع شمع روشنایی-صادرات
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع شمع روشنایی-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟