1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع روغن نباتی-صادرات به ترتیب 2/6 و 3/38 بوده و عدد اینتاکد آن 2020335 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/