اینتاکد انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-واردات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-واردات
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-واردات به ترتیب 24 و 31/2 بوده و عدد اینتاکد آن 2010116 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/