اینتاکد انواع موم-صادرات

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع موم-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟