غیرفعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیغیرفعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
علت تغییر وضعیت کارپوشه مؤدیان به غیرمجاز موقت و غیرفعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
" انجام هرگونه تغییرات در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (شماره اقتصادی) توسط مؤدی منجر به تغییر وضعیت کارپوشه مؤدی به غیر مجاز موقت و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی آن پرونده می‌شود. کارپوشه در وضعیت غیر مجاز موقت و شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال: با ثبت درخواست ویرایش در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور توسط مؤدی، پرونده مالیاتی مؤدی از مرحله نهایی و تایید شده (گام ۴) خارج و وارد مرحله ویرایش و عدم تایید اطلاعات (گام ۳) شده در نتیجه کارپوشه مؤدی تغییر وضعیت داده و از فعال به غیر مجاز موقت تغییر می‌نماید. همچنین تمامی شناسه یکتاهای حافظه مالیاتی غیر فعال و امکان دریافت و بارگذاری صورتحساب فروش در سامانه مؤدیان برای کارپوشه آن پرونده وجود نخواهد داشت. "