اینتاکد آرد گندم-واردات

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه کنسرو انواع غلات-عمده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟