اینتاکد انواع نوار خام و کاست ویدیو و انواع فیلم های عکاسی و داروی ظهور آنها-صادرات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع نوار خام و کاست ویدیو و انواع فیلم های عکاسی و داروی ظهور آنها-صادرات
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع نوار خام و کاست ویدیو و انواع فیلم های عکاسی و داروی ظهور آنها-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟