"اینتاکد انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-عمده فروشی (وارداتی)"

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)“اینتاکد انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-عمده فروشی (وارداتی)”
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-عمده فروشی (وارداتی) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-عمده فروشی (وارداتی) به ترتیب 6/4 و 8/32 بوده و عدد اینتاکد آن 2020432 می باشد. "
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/