اینتاکد خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-واردات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-واردات
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-واردات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-واردات به ترتیب 13/6 و 17/68 بوده و عدد اینتاکد آن 2020186 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/