1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 روز قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-عمده فروشی (وارداتی) به ترتیب 3/8 و 4/94 بوده و عدد اینتاکد آن 2020202 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/