"اینتاکد انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایق های حرارتی و برودتی مشابه-خرده فروشی (تولید داخل)"

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)“اینتاکد انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایق های حرارتی و برودتی مشابه-خرده فروشی (تولید داخل)”
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایق های حرارتی و برودتی مشابه-خرده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایق های حرارتی و برودتی مشابه-خرده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 10/7 و 13/91 بوده و عدد اینتاکد آن 2040123 می باشد. "
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/