"اینتاکد انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایق های حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی (تولید داخل)"

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)“اینتاکد انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایق های حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی (تولید داخل)”
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل

"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایق های حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"

1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع پشم سنگ، پشم شیشه و سایر عایق های حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 3/68 و 4/784 بوده و عدد اینتاکد آن 2040121 می باشد. "
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/