اینتاکد انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-عمده فروشی (تولید داخل)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-عمده فروشی (تولید داخل)
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-عمده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-عمده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 4/4 و 5/72 بوده و عدد اینتاکد آن 2020271 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/