اینتاکد انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار)
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار) به ترتیب 1 و 1/3 بوده و عدد اینتاکد آن 2010117 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/