اینتاکد انواع چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه -خرده فروشی (تولید داخل)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه -خرده فروشی (تولید داخل)
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه -خرده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه -خرده فروشی (تولید داخل)  به ترتیب 9/3 و 12/09  بوده و عدد اینتاکد آن  2040113 می باشد.
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه -خرده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 9/3 و 12/09 بوده و عدد اینتاکد آن 2040113 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/