1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه ضد یخ سیمان و بتون-واردات به ترتیب 17/6 و 22/88 بوده و عدد اینتاکد آن 2050056 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/