اینتاکد سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره-صادرات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره-صادرات
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟