اینتاکد انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-صادرات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-صادرات
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟