اینتاکد انواع فیلم های رادیولوژی و داروی ظهور آنها-عمده فروشی (تولید داخل)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع فیلم های رادیولوژی و داروی ظهور آنها-عمده فروشی (تولید داخل)
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع فیلم های رادیولوژی و داروی ظهور آنها-عمده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟