1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع کود حیوانی-واردات به ترتیب 12 و 15/6 بوده و عدد اینتاکد آن 2010276 می باشد.