تکلیف مودی در مورد ماده 169 پس از ارسال صورتحساب الکترونیکی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیتکلیف مودی در مورد ماده 169 پس از ارسال صورتحساب الکترونیکی
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
تکلیف مودی در رابطه با ماده 169 پس از ارسال صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان چیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
ارسال صورتحساب های الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیفی اضافی در اینخصوص نخواهند داشت