اینتاکد سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-صادرات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-صادرات
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟