اینتاکد سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-صادرات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-صادرات
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 6 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-صادرات به ترتیب 2/6 و 3/38 بوده و عدد اینتاکد آن 2010235 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/