اینتاکد سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره-خرده فروشی (تولید داخل)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره-خرده فروشی (تولید داخل)
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره-خرده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟