" موضوع مشوق تبصره ماده ۱۳۱"

تالار پرسش و پاسخ” موضوع مشوق تبصره ماده ۱۳۱”
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
" مشوق مالیاتی ( تخفیف در نرخ مالیات ) قانون گذار گفته است به ازای هر ده درصد افزایش درآمد مشمول ابرازی نسبت به درآمد مشمول ابرازی سال قبل یک واحد و حداکثر تا ۵ واحد کاهش نرخ میشود. شرط برخورداری از تخفیف نرخ تسویه بدهی سال قبل است. به نظر شما منظور از تسویه بدهی ابرازی سال قبل  می باشد یا مالیات تشخیصی؟ (موردی که در سوال ذکر شده  است مالیات ابرازی سال قبل را پرداخت کرده ولی تشخیص صادر شده و در هیات هست)"
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
"منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت موردنظر پرداخت شده باشد. "