مالیات حق واگذاری کارگاه

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"پلاک ثبتی به صورت کارگاه در روستا واقع شده است و خارج از بافت شهری و دارای پایان کار قدیمی است در قسمت نوع کاربری چیزی درج نگردیده است، آیا به صرف اینکه به صورت کارگاه بوده است میشود کاربری آن را صنعتی درنظر گرفت و معاف از مالیات حق واگذاری نمود یا خیر؟ "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
برابر بخشنامه شماره 210/1400/36 مورخه 1400/05/13 شما ابتدا بایستی موضوع رااز مراجع ذیصلاح استعلام کنین.( میتوانید از همان مرجعی که پایان کار قدیمی را صادر نموده و یا از جهاد کشاورزی و یا بخشداری محل) استعلام کنید.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اساسا فقط املاک با کاربری تجاری مشمول حق واگذاری می باشد و سایر کاربری ها از جمله صنعتی ، اداری، آموزشی و ... مشمول مالیات حق واگذاری نمی باشد.اساسا فقط املاک با کاربری تجاری مشمول حق واگذاری می باشد و سایر کاربری ها از جمله صنعتی ، اداری، آموزشی و ... مشمول مالیات حق واگذاری نمی باشد.