اینتاکد انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-عمده فروشی (تولید داخل)

تالار پرسش و پاسخاینتاکد انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-عمده فروشی (تولید داخل)
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-عمده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-عمده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 2/5 و 3/25 بوده و عدد اینتاکد آن 2020291 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/