اینتاکد انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و صادرات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و صادرات
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و صادرات در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟