مدیرعامل شدن اتباع افغانی

Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
آیا اتباع افغانی هم می‌توانند مدیر عامل شرکت شوند؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
این امکان به زودی فراهم میشود.