مدیرعامل شدن اتباع افغانی

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
آیا اتباع افغانی هم می‌توانند مدیر عامل شرکت شوند؟