لزوم تاییدیه داشتن نرم افزار های حسابداری ثبت فاکتور

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: حسابداری و حسابرسیلزوم تاییدیه داشتن نرم افزار های حسابداری ثبت فاکتور
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
"آیا نرم افزار های حسابداری اعم از مالی و فروش و انبار باید از سازمان خاصی تاییدیه داشته باشند تا موردتایید اداره دارایی واقع شوند یا خیر ؟ مشکل این است که از نرم افزاری برای صدور فاکتور فروش استفاده می کنم که توسط شرکتی نوشته شده که تاییدیه اداره خاصی راندارد . آیا فاکتورها مورد تایید دارایی خواهد بود یا خیر ؟ لطفا به مواد قانونی و آیین نامه های مرتبط اشاره فرمایید . "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 6 ماه قبل
باید نسبت به تهیه فرم که نمونه آن را به پیوست هست اقدام فرمایید. ضمنا ماده ۱۷ آئین نامه تحریر دفاتر در خصوص ثبت ونگهداری اعلام شده است.