محاسبه مالیات بر ارث ماترک پمپ بنزین

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارثمحاسبه مالیات بر ارث ماترک پمپ بنزین
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
"در محاسبه مالیات بر ارث ماترک پمپ بنزین می‌باشد در محاسبه نازل های بنزین قیمت بر اساس روز و نرخ 10درصد محاسبه میگرددیا طبق قیمت آن مندرج  در  ارزش معاملاتی .در محاسبه پلاک ثبتی آن آیا حق الامتیاز پمپ بنزین هم قیمت گذاری میگردد یا خیر؟ "
4 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
". ارزش معاملاتی مربوط به املاک است . "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
نازل های پمپ بنزین در طول زمان مستهلک میشوند. لکن ارزش روز بر اساس نظریه کارشناس رسمی ملاک محاسبه نازل طبق بند ۳ماده ۱۷ ارث است.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"نکته بسیار مهم و کلیدی در این پرونده وجود دارد. وقتی ارزش دارائیهای ثابت و اموال غیر منقول در ارث به ارزش روز مشمول مالیاتمیگردد ، دیگردرعالم حسابداری موضوعی تحت عنوان سرقفلی موضوعیت نخواهد داشت. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"حق الامتیاز موضوعیت ندارد ..‌. طبق بند ٣ ماده ١٧ ق. م. م ۳ـ نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌درصد(۱۰%) ارزش روزدر تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث. "