بررسی درآمد مشمول مالیات ابرازی در قانون مالیات های مستقیم

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیبررسی درآمد مشمول مالیات ابرازی در قانون مالیات های مستقیم
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
سلام منظور از درآمد مشمول مالیات ابرازی در قانون مالیاتهای مستقیم درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده است یا درآمدابرازی در دفاتر مودی ؟ به عبارتی دیگر اگر مودی یا فعال اقتصادی در اظهارنامه مالیاتی مبلغ ۲۰ ریال درآمد برای سال مالی ۹۹ ابرازکرد ولی در دفاتر شرکت همان سال ۲۲ ریال درآمد داشته باشد برای ۲ ریال ثبت نشده در اظهارنامه که در دفاتر شرکت ثبت شده وفقط در اظهارنامه نیامده جریمه کتمان درآمد (با وجود ثبت در دفاتر )تعلق میگیرد؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
بله، اگر در اظهارنامه ابراز نشده باشد کتمان تلقی میشود.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
فرقی بین درآمد ابرازی با درآمد مشمول مالیات ابرازی در اظهارنامه تسلیمی وجود دارد و منظور از درآمد ابرازی، فروش یا درآمد(حاصل از خدمات و ...) می‌باشد و درآمد مشمول مالیات ابرازی همان سود ویژه ابرازی که مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ و یا ماده۱۰۵ ق.م.م می‌باشد و منظور جناب عالی بنظر درآمد ابرازی باشه که در صورت مغایرت با اظهارنامه طبق دفاتر ( دفاتر بیشتر باشد ) مشمول جریمه کتمان موضوع ماده ۱۹۲ ق.م.م میگردد و بنظر بخشنامه ارشادی در این خصوص توسط سازمان نیز صادر گردیده است.