عدم توانايي در ثبت خريد هاي شركت در سامانه موديان مالياتي

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیعدم توانايي در ثبت خريد هاي شركت در سامانه موديان مالياتي
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
"شركتي از ابتداي مهر ماه فروش را در سامانه موديان مالياتي ثبت مينمايد اما در خصوص خريد هاي اين شركت به دليل نداشتن كد در اكثر شركت هاي فروشنده و يا عدم ثبت امكان ثبت براي شركت مذكور وجود ندارد ، راهنمايي نماييد آبا الزامي براي ثبت اين موارد هست يا خير و به چه دليل بيشتر شركت ها ثبتي انجام نداده اند؟ "