دریافت لیست ضرایب

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
سلام لیست اینتاکد و ضرایب را از کجا میتوان دانلود کرد؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"وارد سایت سازمان بشوید و از آن جا دفترچه ضرایب را دانلود نمایید. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
سایت دارایی