1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
با عنایت به لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، نظر به ضرورت درج شناسه کالا/خدمات در صدور صورتحساب الکترونیکی، در صورت تمایل مودیان محترم مالیاتی به استفاده از شناسه های GTIN، امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا/خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی فراهم شده است.