اشخاص غیرمشمول ثبت نام در سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیاشخاص غیرمشمول ثبت نام در سامانه مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
" برای فاکتور رسمی به مبلغ ۲۰۰ میلیون برای لوازم خانگی چه مبلغ مالیات در نظر گرفته میشود؟؟ "